Ženská intuice jeho projevu a významu v moderním světě

Když už mluvíme o tak zajímavém a málo studovaném psychologickém vlastnictví, jako je intuice, si všichni budou pamatovat akce, které byly jako takové prováděny bez naší účasti. K tomu může dojít při rychlém vyřešení životně důležitých událostí v krátké době. V takových případech je pro nás podvědomá volba podvědomím nebo spíše vývoj rychlého intuitního rozhodnutí. Filozof John White nazývá intuici "zkušenost vnitřního poznání, která může být cítit stejně jasně jako logická myšlenka". Úloha této důležité kvality je neocenitelná v sociálních kontaktech. Ve společenském světě kladou ženy mnohem větší význam komunikaci a vztahům. Vlastnosti tohoto jevu jsou uvedeny v článku o .

Ženská intuice je realita nebo fikce

Spory o vlivu intuitních znalostí na naše životy nepřestávají utrpět ve vědeckých a populárních publikacích. Vývoj této úžasné kvality u některých lidí demonstruje jejich schopnost poznat hrozící události dříve, než se objeví. Další aspekt tohoto tématu: jak se mužská intuice liší od stejné schopnosti u mužů? Intuitivní studie u zástupců různých pohlaví ukazují minimální rozdíly ve vytváření této kvality..

Jaké jsou mýty o síle této kvality v ženské polovině lidstva? Největší pravděpodobnost je, že větší vývoj žen má tak důležitou psychologickou charakteristiku jako emoční inteligence. Tato kvalita znamená výraznější citlivost na emoční informace, citlivost na rozlišování neverbálních informací (pohyb, mimikry, držení těla, gesta, tón konverzace, jemné motorické dovednosti).

U žen jsou emocionální citlivost a sociální dovednosti rozvinutější. Pomáhá jim mít zkušenosti s komunikací, kontakty s opačným pohlavím. Vyšší rozvoj intuice je pro jednotlivé ženy a muže charakteristický..

Ženy jsou v komunikaci více empatické, častěji poslouchají, mají tendenci k empatii. Z tohoto důvodu se mohou zaměřit na forebodings. Vytváří silnější emocionální a logické spojení v oblasti informační analýzy, rozhodování..

Intuice žen: její síla a moudrost

Ženská intuice je poměrně "horké" téma pro diskusi. V mnohem větší míře, než se předpokládalo, řekněme, před 10-15 lety, se naše myšlení objevuje ve dvorku hlavní scény. Myšlení, emoční paměť, postoje působí na dvou různých úrovních. Jako na vědomí, tj. libovolně a na nedobrovolné úrovni (sjednocení dojmů vědomého a nevědomého).

Je zajímavé, že ženská intuice může významně pomoci při řešení těchto tajemství duševního života. U žen je podle výzkumu vyšší míra shody mezi analytickými a intuitivními závěry. V této souvislosti jsou mnohem důležitější kulturní a přírodní aspekty. Ženy jsou přirozeně více zaměřené na tvorbu plodů, jsou ve vztahu s muži více pozorné. Do větší míry také chytí nejmenší signály od dítěte. Jejich biologické hodiny jsou rychlejší, takže reprodukční doba je omezená.

Kulturní rozdíly v životě žen a mužů způsobují rozdíly v kvalitě emocionality, empatie a sociální inteligence. Ženy mají trochu rozvinutější dohodu mezi analytikou a intuicí..

Je třeba plně důvěřovat intuici

Často slyšíte od mužů, že ženská intuice je něco, co nedodržuje žádnou logiku. Ale pokud jde o pragmatické situace z každodenního života, muži rádi dám ženě "dlaň". Pokud mluvíte jazykem psychologa: ženská intuice je kombinací rozvinutější sociální inteligence a bohatých životních zkušeností. Kromě případů emoční nerovnováhy u žen. Dříve jsme psali o účinných metodách rozvíjení intuice..

Ale stojí za to tak nepochybně důvěřovat intuitivním dojmům? Tato otázka je vždy přítomná, pokud jde o povahu tohoto jevu. Pokud mluvíme o vlivu podvědomí, musíte vždy být "ostražitý". Současná úroveň znalostí nám umožňuje dospět k závěru, že duševní procesy, které řídí naše chování, se liší od těch, které nám pomáhají vysvětlit naše chování. Jednoduše řečeno, můžeme nejprve zvolit, pak to jen ospravedlnit. Možná volba nemusí být dostatečně záměrná a způsobit nenapravitelné škody našim blízkým, přičemž život je daleko od vašich skutečných cílů a přání. Otestujte své intuitívní odhady nebo očekávání. Podvědomí vám může "dělat" zábavu.

Neměli byste být "otrokem" intuice. Dokonce i bohaté životní zkušenosti nebudou schopny chránit váš "vnitřní hlas" před nadměrnou důvěrou. Zkontrolujte své intuitivní odhady s ohledem na jejich hodnotu a sílu..

Ženy raději důvěřují intuici, protože jejich duševní systém emočně senzorických signálů působí rychleji. Ale často takové rozhodnutí, založené pouze na emočních signálech, může být chybné, "brzy." Stojí za zkontrolování logiky dohady, dojmů, nezdá se vám to tak spolehlivé. Respektujte sílu intuitivních odhadů, nenechte takové silné vlivy poškodit vaše touhy a motivace..
Viz také: Znát pravdu: testy psychologie online, které změní názor