Ženské alkoholismus

Neexistuje žádné objektivní vysvětlení toho, že moderní společnost je ponořena do řek alkoholu, který jako whirlpool přitahuje zdravé lidi do náručí a prakticky je znemožňuje. Koneckonců, s relativně neporušeným fungováním orgánů a systémů, lidé nejsou schopni samostatně uvést své činnosti, které spadají z hutné struktury společnosti.

To platí zejména ve vztahu k ženskému alkoholismu. Z nějakého důvodu se v poslední době tento typ onemocnění začal šířit epidemií. Tato skutečnost nemůže dostat velký dojem, protože je to krásná polovina lidstva, která je základním prvkem každé buňky ve společnosti, kolem které se točí. Musíte to pochopit a vynaložit veškeré úsilí na odstranění alkoholismu, jako hlavního ničitele ženských životů..

Obsah:

 • Popis choroby
 • Vlastnosti ženského alkoholismu
 • Známky a příznaky
 • Etapy ženského alkoholismu
 • Důsledky ženského alkoholismu
 • Jak vyléčit ženský alkoholismus?

Popis choroby

Ženské alkoholismus je psycho-narcologická onemocnění spojená s anomální závislostí žen na alkoholických nápojích a jejich systematickým užíváním spolu s poškozením mozkové tkáně a vnitřních orgánů. Zdá se, co se s tím děje? Všichni pijí alkohol a nic strašného se nestane. Ale zde jsou některé funkce, které jsou spojeny s tělem ženy a závislosti na alkoholu obecně.

Alkoholismus nelze považovat za pravidelnou konzumaci nápojů obsahujících alkohol v jeho složení. Nebezpečné mohou být nazývány pouze zneužíváním těchto látek, zejména ve velkých množstvích..

Obvykle lidské tělo potřebuje určité množství ethanolu, které se díky řádné organizaci metabolismu vyrábí denně. Ženské tělo současně nepoškodí až 50 mililitrů alkoholu v ekvivalentu 40 až 50% alkoholového roztoku, což neutralizuje játra bez následků..

 Ale pokud simulujete podobnou situaci, ve které bude etanol systematicky proudit do krve, a to i v tomto množství, jistá jeho část pronikne do hematoencefalické bariéry. To nutně způsobí podráždění opioidních receptorů, které jsou odpovědné za vznik závislosti na této látce. Proto onemocnění pochází z dálky, prochází se tenkou stranou normy a patologie.

S rozvojem závislosti na alkoholech se zvyšuje dávka, která pravidelně vstupuje do těla, což má toxický účinek na játrové buňky, srdce, mozku, nervové tkáně a ledviny. Dříve nebo později to povede k nevratným strukturálním změnám s rozvojem selhání orgánů, což dále zhorší toxické účinky na mozku.


Vlastnosti ženského alkoholismu

Obecné vzorce vývoje onemocnění v ženském a mužském těle se neliší. Ale existují některé rysy, které způsobily, že ženský alkoholismus je samostatným onemocněním. Je charakterizován svými zákony, které ovlivňují vývoj, průběh, výsledky a řešení tohoto problému. Patří sem:

 • Relativní psycho-emoční labilita žen. To znamená, že jejich vyšší nervová aktivita je uspořádána ve směru převládání neintuitivní, ale intuitivní aktivity mozku. V tomto ohledu jsou emocionální a náchylnější k negativnímu vlivu stresových faktorů;

 • Zvýšená citlivost jaterní tkáně na toxický účinek etanolu na pozadí snížených schopností enzymatických systémů pro zpracování a neutralizaci. To vede k prodlouženým účinkům malých dávek a těžké destrukci jater s přeměnou na cirhózu;

 • Křehká struktura nervových buněk a interneuronů. To vede k narušení přenosu nervových impulzů již v počátečních fázích alkoholismu u žen;

 • Pomalý průtok krve v orgánech depotů. Jsou to játra a slezina. To je způsobeno poměrně nízkou aktivitou metabolických procesů, hypotenzí (nízkým krevním tlakem) a velkým objemem žilních cév, které navíc přispívají k poškození těchto orgánů;

 • Slabá struktura hematoencefalické bariéry (speciální membrána, která omezuje mozek z toxických látek). Výsledkem této funkce je, že alkohol téměř neomezeně přichází k nechráněným neuronům;

 • Snížená funkce vylučování kůže a ledvin, která zpomaluje vylučování produktů metabolismu etanolu;

 • Rychlá absorpce ve střevech;

 • Neslučitelnost ženských pohlavních hormonů a produktů rozkladu alkoholu.

Objevuje se tak situace, že sama žena, aniž si to všimla, velmi brzy začne cítit potřebu alkoholu. To velmi rychle způsobuje pokles sebekritiky a jakékoliv připomínky příbuzných se o tom odmítají. Poškození mozku, jater a dalších vnitřních orgánů je ještě rychlejší. Nakonec je všechno bleskově rychlé, což vede k těžké formě alkoholismu s přetrvávající závislostí a multiorgánovou dysfunkcí..


Známky a příznaky ženského alkoholismu

Je nepravděpodobné, že by sama žena, která je přitahována do této nejnebezpečnější choroby, mohla odhalit své známky. Hlavní odpovědnost spadá na její rodinu a přátele. Zvláště pokud vedou správný životní styl. Samozřejmě, v případě přítomnosti "spolupracovníků", kteří žijí podle zákonů závislosti na alkoholu, vůbec nebude možné tuto nemoc realizovat. Tito lidé jsou opravdu nešťastní, protože ztrácejí všechno, aniž si je uvědomují. A když si myslí - ukazuje se, že je čas ztracen. Proto je velmi důležité si všimnout ženského alkoholismu v embryonálním stavu. Mezi její příznaky patří:

 • Zvýšená touha po pití alkoholu a bez ohledu na to, co. Lidé s alkoholismem začínají hledat nějaký důvod a důvod k pití;

 • Kategorické odmítnutí připomínek k jejich zneužívání alkoholu;

 • Zvyšování dávky alkoholických nápojů potřebných k dosažení stavu intoxikace, které nebylo dříve;

 • Odmítnutí "hrýt" po přijatém množství nápojů obsahujících ethanol a ztrátu chuti k jídlu jako celku;

 • Ztráta zájmu o ty koníčky a hodnoty, k nimž došlo dříve;

 • Blízkost osoby a vztah s lidmi trpícími závislostí na alkoholu;

 • Nedostatečné chování: hrubost, hysterie, obscénní řeč, která nebyla dříve zaznamenána;

 • Snížení sebekritiky a inteligence;

 • Nezodpovědný postoj k práci a využívání všech finančních prostředků na nákup alkoholických nápojů;

 • Pouze alkohol;

 • Blueness a otupenost obličeje;

 • Zvýšení velikosti břicha v důsledku vývoje alkoholické cirhózy jater;

 • Chvějící třes končetin.

Tyto symptomy se vyvíjejí v závislosti na stádiu onemocnění, postupně se vzájemně překrývají. Význam jejich progrese patří ke snížené excitabilitě zvracení centra mozku. Čím těžší je pódium, tím více se zablokuje reflex gagu, což vede k tomu, že ženy alkoholikové s rozšířeným klinickým obrazem se nikdy necítí na nevolnost a zvracení.


Etapy ženského alkoholismu

V klinickém průběhu ženského alkoholismu existují tři fáze. Jejich označení je účelné z hlediska vzniku závislosti a komplikací, stejně jako léčebných opatření..

První fáze. V patogenetickém vztahu je reprezentován procesem výskytu závislosti na alkoholu. Během této doby se opioidní receptory stávají návykovými látkami na produkty etanolu. Právě tento proces dláždí začátek vzniku stabilní psychologické závislosti a přechodu procesu do druhé fáze. Klinicky se to projevuje neobvyklou touhou ženy pít. To je zpravidla motivováno špatným zdravotním stavem, problémy v rodině a v práci. Nejdůležitější je to, že se vyskytuje častěji, než bylo dříve pozorováno, což naznačuje, že mozku nedokázal odolat patologické touze.

Druhá fáze Vyskytuje se, když opioidní receptory způsobují podráždění mozku v nepřítomnosti alkoholu. To naznačuje, že žena už na to má duševní závislost. Strukturní změny mozkových neuronů a tkání vnitřních orgánů chybí. Klinické projevy v této fázi se mohou projevit jako opilá forma nebo trvalé přijetí. U žen je druhější typ onemocnění charakteristický, což vede k rychlému zhoršení ženského těla ak přechodu procesu do dalšího stupně..

Třetí etapa. Je charakterizován nevratnými strukturálními změnami v opioidních receptorech, v mozku a dalších orgánech. To vede k přetrvávající závislosti na alkoholu, jehož použití se stává životním stylem nemocné ženy. Kromě psychické závislosti se navíc rozvíjí dysfunkce orgánů..


Důsledky ženského alkoholismu

Vzhledem k tomu, že ženský alkoholismus je charakterizován bleskem, rychle vede k vážným následkům. Všichni buď narušují normální životně důležitou činnost, nebo způsobují poškození vnitřních orgánů, které jsou neslučitelné se životem. Patří sem:

 • Toxická alkoholická encefalopatie s poškozením mozku;

 • Polyneuropatie se zhoršenou strukturou a funkcí všech periferních nervů;

 • Kritické snížení inteligence a duševních poruch;

 • Delirium tremens (delirium tremens);

 • Toxická hepatitida s přeměnou na cirhózu jater a portální hypertenzi s vývojem ascitu;

 • Předávkování a otravy náhražky alkoholu;

 • Selhání ledvin;

 • Akutní pankreatická nekróza a chronická pankreatitida (postižení pankreatu);

 • Syndrom komprese polohy, k němuž dochází, když se ženy opijí do takového stavu, že necítí nic a segmenty končetin na squash. Současně dochází k narušení krevního oběhu v těle, což vede ke vzniku gangrény, následované amputací.

 • Zvýšené riziko srdečního záchvatu a mrtvice.


Jak vyléčit ženský alkoholismus?

Při rozhodování, zda pomáhat ženám, které trpí alkoholismem, je třeba řídit se nejdůležitějším pravidlem: "zachraňování utopujícího člověka je dílem samotného utopujícího muže". Bez ohledu na to, jak to může znít krutě, ale ve skutečnosti je tomu tak. Pokud si žena neuvědomí, že se odklonila od správné cesty v životě, podléhala špatným vlivům, nelze očekávat žádný účinek z nejdražších léčby..

Proto by taková osoba měla být obklopena potřebnou pozorností. Žena by měla cítit, že je úplná a někdo ji potřebuje. Ale nestojí za to, že je nakládáno se všemi druhy problémů, zvláště když je to vyžadováno. Na takovou osobu nikdy nemůžete vyvíjet tlak. Všechny argumenty a komentáře by se měly pokusit vést snadným způsobem. Trpělivost je to, co všichni blízkí lidé potřebují, aby si na tom zásobili. To je jediný způsob, jak člověk pochopit vlastní problém..

Když k tomu dojde, nemůžete ztratit den. Žena by se měla stát pacientem v léčebně, kde bude provedena komplexní léčba..

 1. Specializovaná psychologická a psychoterapeutická pomoc.

 2. Detoxikační terapie.

 3. Léčba drog ze skutečného alkoholismu - drogy, které tvoří odpor k alkoholu u žen (disulfiram).

 4. Stažení alkoholismu - subkutánní injekce léků, které blokují opioidní receptory mozku (naltrexon). V závislosti na dávce závisí na délce léčby..

 5. Kódování hypnózou a psychoterapií.

 6. Korekce patologie vnitřních orgánů.

Konzistentní a postupné zavádění jednotlivých způsobů léčby závisí na stupni alkoholismu a je předmětem striktně individuálního výběru. Nenechte se odložit s tím. Koneckonců, nic v životě není právě tak.