Špatné zvyk kousání nehty

Existuje celá galaxie tzv. "Školní" neurózy nebo neurózy obsedantních pohybů, obvykle získaných v dětství - kousat nehty, čepice, tužky, pera. Podle psychologů má zvyk hýčkat nehty vnitřní úzkost, podvědomý stres.

Snaží se vyřešit vnitřní konflikt, "hlodavec" ho převede na vnější, fyzickou rovinu - to doslova sklíčá sama o sobě. Zvyk hromadit nehty je zpravidla spojen s nedostatkem sebeoblíbené, s nízkou sebeúctou. Kousat si nehty a nechat jeho ruce nechutný, člověk se nevědomky potrestá za to, že není hoden lásky. Z hlediska psychoanalýzy je jakýkoli prodloužený podlouhlý předmět (ať už pero nebo prst) je fallickým symbolem našeho nevědomí. Zvyk sání, kousání něco takového je nevědomý způsob, jak získat ústní potěšení. Možná to znamená významnou koncentraci na erotické potěšení..