Operace šperků Rhinoplastika Nose Tip

Nosní korekce je jednou z nejčastěji prováděných plastických operací a je považována za poměrně jednoduchou intervenci u pacientů. Nicméně rinoplastika vyžaduje velkou dovednost a spoustu zkušeností od chirurga, protože tvar nosu velmi určuje nejen přitažlivost tváře pacienta, ale také volné nasální dýchání. A rinoplastika špičky nosu se ve složitosti neodlišuje od jiných nápravných intervencí, protože je třeba vzít v úvahu mnoho anatomických rysů nosu u každého jednotlivého pacienta.

Korekce a funkce nosu pracují se špičkou

Oprava nosu vyžaduje značné zkušenosti a dobré znalosti od chirurga. Před operací rinoplastiky je nutno podrobně diskutovat o tvaru nosu s pacientem, avšak konečné rozhodnutí o objemu zákroku je vždy ponecháno na lékaře, protože nesprávné nebo zbytečné vyříznutí chrupavkových struktur nosu může vést ke zničení jeho podpory. Navíc by měla být provedena rinoplastika špičky nosu s přihlédnutím k anatomickým rysům celého vnějšího nosu a jeho struktur. Pro každého pacienta jsou individuálně zohledněny následující důležité faktory:

  • tloušťka kůže;
  • obrys zadní části nosu;
  • síla tkáně chrupavky;
  • nasolabiální úhel, parametry nosu.

V závislosti na individuálních charakteristikách nosu je zvolena metoda rinoplastiky.

Rhinoplastika špičky nosu: znaky

Důležité prvky špičky nosu - přepážka, pterygoidní chrupavka, tkáň chrupavky. Pro některé vrozené anomálie je nutná korekce nosu a zejména její špička, s poškozením způsobeným traumatem, nádory, nemocemi a estetickým zlepšením tvaru nosu (když je špička příliš masivní, široká, dolní, spodní, zúžené).

Rinoplastika špičky nosu může být provedena otevřenou nebo uzavřenou technikou. Podstatou operace je, že chirurg dělá řez požadovaným tvarem, odděluje měkkou tkáň od kostních struktur a vytváří požadovaný tvar špičky nosu.

Pokud používáte uzavřenou metodu korekce nosu - řez prochází uvnitř sliznice, je-li otevřený - řez se provádí v nosním můstku. Dále vypadá pterygoidová chrupavka a jsou aplikovány speciální stehy, které jsou navrženy tak, aby poskytly špičce nosu požadovaný tvar. Pokud je třeba zpevnit nebo zvednout špičku nosu, použije se podpůrná chrupavka, když je hrot rozštěpený od narození, jsou chrupavky pterygoidů částečně vyříznuty a jejich hroty jsou prošité nebo chrupavka vložena do prohlubní.

Uzavřená metoda je méně traumatická a má kratší rehabilitační období, ale s tím existuje riziko nekontrolovaného poškození cév a tvorba hematomů. Při otevřeném špičce nosní části rinoplastiky je riziko chyb v chirurgii minimalizováno, ale rehabilitační doba je prodloužena. Pacient okamžitě vidí výsledky korekce nosu, ale konečný výsledek může být posouzen nejdříve po třech měsících. Pacient by měl být důkladně poučen o tom, že je důležité pečlivě dodržovat doporučení lékaře pro péči o nosní dutinu po operaci a během rehabilitačního období, což pomůže zamezit komplikacím..